start | mindfulness | självkänsla | uppdrag | kontakt


självkänsla/självförtroende


stabil självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja
och nej till saker.


Det finns mycket forskning kring om självkänsla, men det finns inga sanningar och absolut inga snabba, enkla universallösningar, eller någon quick fix för att förbättra sin självkänsla. Forskningen säger också att självförtroende och självkänsla påverkar varandra.

Vad hindrar dig från att komma vidare? Känner du dig som en bluff ibland?
Då handlar det kanske om bristande självkänsla eller självförtroende.
Vad har du för självbild? Vem är du?
En låg självkänsla påverkar vår livskvalité på ett negativt sätt.
Begreppen självkänsla och självförtroende blandas ofta ihop, jag ska försöka att ge en tydlig bild av dessa två områden.
Man kan säga att: ”Självkänsla är det rykte som vi har inom oss själva” Det är den grundinställning som vi har till oss själva. Man vet vem man är, accepterar sig själv, båda dom positiva respektive negativa sidorna, vågar sätta gränser, tillgodoser sina behov och har självrespekt. Du har rimliga krav på dig själv.
Man kan säga att den goda självkänslan är som ett inre ankare som gör dig tung i botten, du känner dig trygg med vem du är, du är snäll mot dig själv.
En god självkänsla grundläggs under barndomen och uppväxten, genom att man får uppleva sig älskad, accepterad och sedd för den man ÄR, inte vad man GÖR, av sina närstående.

Låg självkänsla
Man har en inre dialog med sig själv, där man hela tiden kritiserar sig själv. En inre kritiker.
Man känner att man inte duger. När det finns hål i självkänslan sänker det livskvaliteten och man lever ofta med en inre oro, och den inre kritikerna säger att man inte duger osv osv. Den stoppar aldrig. Man jämför sig ofta med andra och är aldrig riktigt nöjd, har negativa glasögon och tankemönster, har svårt att ta emot beröm, höga krav på perfektion, svårt att anta nya utmaningar och känner stress.
”Personer med dålig självkänsla har en sked med hål i. Även om de får positiv bekräftelse från omgivningen rinner den ut genom hålet och ger ingen varaktig förändring” /Marta Cullberg Weston, psykolog

Känner du igen dig själv i detta?
Det finns hjälp att få, men det räcker absolut inte med positivt tänkande eller affirmationen, tvärtom, det kan ha en negativ påverkan eller självhjälpsböcker.
Det krävs professionell hjälp och att bli medveten om hur man fungerar och varför, för att förändra.
Medvetenhet är ett första steg mot förändring.

Självförtroende
Självförtroende är baserat på det jag gör. Det handlar om att jag vet att jag är kompetent inom ett, eller flera områden. Man kan ha olika grader av självförtroende inom olika områden. Man kan tex ha bra självförtroende när det gäller jobb men ha ett dåligt självförtroende när det gäller relationer.

Självförtroendet är baserat i våra tankar och utifrån våra erfarenheter medan självkänslan är känslomässigt/emotionellt förankrat. Man kan ha ett bra självförtroende och känna sig kompetent, men ändå ha en dålig självkänsla.

Självmedkänsla
Så länge allt flyter på och du gör bra ifrån dig är det bra att ha självkänsla. Men när allt går fel och man misslyckas och känner sig usel, då är det bra att ta fram självmedkänslan.

Idén med Självmedkänsla är att stå ut med att livet är bra ibland, och ibland mindre bra. Och när det är mindre bra, då behöver man vara snäll mot sig själv.  Det är något vi kan ha hjälp av för att vara ett stöd för oss själva när vi stöter på motgångar, att öka vår självmedkänsla är kanske mer fruktbart än att öka den svårgreppbara självkänslan.

Många människor tenderar att döma sig själva mycket hårdare än än de dömer andra människor.
Hur kunde jag….Att jag alltid ska….Att jag aldrig kan….
Men personer som har hög nivå av självmedkänsla dömer sig själva på samma sätt som de dömer sin omgivning, och om man har en bra relation till sig själv så är det också lättare att förhålla sig till andra människor. Den som vet att den överlever och tom kan få stöd från sig själv om något skulle gå på tok, vågar förstås prova på mer än den som är helt säker på att bli översvämmad av självhat vid minsta felsteg. Även om vi rent intellektuellt förstår att vi dömer oss själva, så är vi inte medvetna om hur djupt det påverkar allt i oss, och under självkritiken finns en gemensam nämnare - skammen.

Vad är det då som gör att det fungerar?
Att vi slutar att slåss mot oss själva - som då vi önskar att vi, eller det vi är med om, skulle vara något annat än det är. (Acceptans)
När man inser det mänskliga i att vara ofullkomlig, osäker, att vi alla kämpar med livets svårigheter, då kan man släppa motståndet. Skam gör att man vänder sig bort från sig själv, och andra. Den strategin får oss inte att gå vidare i livet. För att komma ur skammen behöver vi ha en arm omkring oss själva, helt enkelt visa omsorg om oss själva. Men så gör vi oftast inte, utan vi kritiserar oss själva.

Rent fysiologiskt fungerar det såhär: Självkritik väcker rädsla och aktiverar samma områden i hjärnan som då vi är utsatta för hot utifrån. Vi reagerar med kamp-flyktbeteende och vi får då stresspåslag i kroppen.

Självmedkänsla kopplar istället till systemet för omsorg och omhändertagande enligt forskningen. Det lugnar hjärtrytmen och aktiverar må bra substanser. Det fungerar när vi är i fredlig samvaro med andra, men sätter också igång när vi ger oss själva vänlighet.